Thông báo V/v phun thuốc diệt muỗi, các loại côn trùng trên địa bàn ĐH KTQD

Ngày đăng: 08/06/2011 10:9:21

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________

 

 

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2011

 

THÔNG BÁO
Về việc phun thuốc diệt muỗi, các loại côn trùng trên địa bàn ĐH KTQD

Kính gửi :  Các đơn vị trong trường

Được sự đồng ý của Ban Giám Hiệu trường ĐH Kinh tế Quốc dân, Trạm y tế phối hợp với Trung tâm y tế Dự phòng Quận Hai Bà Trưng tổ chức phun thuốc diệt muỗi, các loại côn trùng trên địa bàn KTQD.
Trạm y tế thông báo :
1. Lịch phun thuốc :
Vào 02 ngày 03,04/ 6/ 2011 cụ thể :
Ngày 03/6/2011 (Thứ sáu) từ 13h30
- Từ 13h30 phun tại : KTX gồm Nhà 1,2,3,4, Nhà khách dân số.
- Từ 16h phun tại : Khu vực làm việc của trường các nhà 7,7B,6,6B,5,9,10.
- Từ 17h30 : Khu vực Nhà 11, KTX Lào, Nhà ăn, Căng tin.
Ngày 04/06/2011 (Thứ bẩy) từ 13h30
- Từ 13h30 : Khu vực Thư viện, Nhà sách, Nhà xuất bản, Viện dân số,TTĐT từ xa, TTĐT liên tục, Hội trường A, Viện QTKD, Sân tennis, nhà ô tô,  Bảo vệ.
- Từ 17h30 : Trạm y tế, Nhà trẻ, Tổ nước, Khu vực giảng đường: B, B2, C, C2, D1, D2, G, H, E.
2. Đề nghị :
- Đề nghị các đơn vị căn cứ vào kế hoạch bố trí cán bộ hướng dẫn cho đoàn phun thuốc.
- Tổ chức sắp xếp ngăn nắp và vệ sinh sau phun để đảm bảo an toàn và đạt được kết quả tốt nhất.

 

 

TRẠM Y TẾ