Thông báo khen thưởng năm 2011

Ngày đăng: 13/02/2012 14:29:1

THÔNG BÁO KHEN THƯỞNG NĂM 2011

 

Năm 2011 Hội Cựu chiến binh Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã được

Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng Bằng khen:

     Tập thể Hội CCB Trường, QĐ số: 51/QĐKT-CCB, ngày 06-01-2012 “Có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu năm 2011”

Hội Cựu chiến binh Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen:

     4 cá nhân Hội viên Hội CCB Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, QĐ số: 12/QĐ-ThCCB, ngày 25-12-2011 “Có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu năm 2011”

1. đ/c Hoàng Việt - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

2. đ/c Nguyễn Chí Tuệ - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu chiến binh

3. đ/c Trần Quý Liên- Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

4. đ/c Nguyễn Văn Khánh- Ủy viên Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh

                

                                                                            HỘI CCB

 

Các file đính kèm:

Cong van moi thuc hien nghien cuu.pdf
Quy trinh thuc hien nghien cuu.pdf
REF Study on price impact.pdf
RFP Study on monetary policy effectiveness.pdf
RFP Study on Public Debt.pdf