Thông báo V/v quyên góp xây dựng Đài Kỷ niệm lên đường Bảo vệ Tổ quốc

Ngày đăng: 28/09/2011 13:41:10

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌCKINH TẾ QUỐC DÂN
Số:   460  TB/ĐHKTQD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------
                         Hà Nội, ngày 25  tháng 5 năm 2011

 

 THÔNG BÁO
V/v quyên góp xây dựng Đài kỷ niệm lên đường Bảo vệ Tổ quốc

 

Trong những năm Kháng chiến chống Mỹ cứu nước, theo tiếng gọi của Đảng và Nhà nước, hàng nghìn giảng viên, cán bộ và Sinh viên của Trường đã gác bút nghiên lên đường chiến đấu Bảo vệ Tổ quốc, hàng trăm đồng chí đã hy sinh anh dũng vì sự nghiệp Giải phóng  miền Nam - Thống nhất đất nước. Sự hy sinh của các Anh hùng-Liệt sĩ đã tô thắm truyền thống vẻ vang của Tổ quốc và của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Các thế hệ thày trò Nhà trường đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng Liệt sỹ.Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” năm 1997 nhà trường đã xây dựng phòng tưởng niệm các liệt sỹ của trường nhằm tôn vinh các liệt sỹ.

Thể theo nguyện vọng của Giảng viên, cán bộ công nhân viên, Học viên và Sinh viên Trường, Đảng uỷ Trường đã chủ trương lãnh đạo xây dựng “Đài kỷ niệm Lên đường Bảo vệ Tổ quốc” tại khuôn viên trước Nhà Văn hoá, nhằm tôn vinh các đồng chí Giảng viên, cán bộ và Sinh viên Trường đã gác bút nghiên lên đường Bảo vệ Tổ quốc. Nhà trường đã phát động cuộc thi sáng tác mẫu Đài kỷ niệm năm 2008, sau nhiều lần xin ý kiến góp ý của tập thể Giảng viên, cán bộ, học viên, sinh viên và cán bộ chủ chốt của Trường, nhà trường đã chọn và quyết định mẫu Đài kỷ niệm do trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam sáng tác, dự toán xây dựng Đài kỷ niệm khoảng 1 tỷ 300 triệu đồng, hoàn thành vào tháng 10 năm 2011. Đây là công trình văn hoá có ý nghĩa giáo dục truyền thống sâu sắc, thiết thực chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Trường Đại học Kinh tê Quốc dân (1956-2011)

Với tình cảm trân trọng một thời quá khứ vẻ vang. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân rất mong nhận được sự ủng hộ và tham gia quyên góp của các đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội, cá nhân trong trường và các đơn vị, cá nhân ngoài trường.

Tiền mặt gửi về: Phòng Tài chính- Kế toán, Địa chỉ: Phòng 2 Nhà số 7, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Chuyển khoản gửi Tài khoản: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Số Tài khoản: 1460431106000008 - Phòng giao dịch số 6, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nam Hà Nội.

Nơi nhận:
 - Các đơn vị trong trường
 - Các Tổ chức chính trị: CĐ, Đoàn TN, Hội CCB, Hội SV, Hội CGC trường
 - Trang WEB của Trường
 - Lưu: Phòng TH

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)
          
            GS.TS Nguyễn Văn Nam