Giới thiệu chung

Ngày đăng: 28/09/2011 13:19:51

I. Giới thiệu chung:
- Chủ tịch Hội CCB đầu tiên
PGS.TS Nguyễn Quang Thái

 

 

 - Chủ tịch hội: GS.TS Nguyễn Quang Dong   
              
- Phó chủ tịch : CVC Nguyễn Chí Tuệ

- Phó chủ tịch : TS . Trần Quý Liên

- Số lượng: 120 hội viên trong đó có: 4 GS, 17 PGS, 31 TS

- Địa chỉ liên hệ:Tầng 1, Nhà số 9. Điện thoại: 04.36.280.280,  Máy lẻ: 6229

II. Thành tích – khen thưởng

HỘI CỰU CHIẾN BINH TP.HÀ NỘI TẶNG

CỜ
 Hội CCB ĐHKTQD mãi mãi xứng danh anh bộ đội Cụ Hồ
BẰNG KHEN
Năm 1998, 2000, 2001, 2003, 2005, 2007, 2010.
HIỆU TRƯỞNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

GIẤY KHEN
Năm 2010
--------------------

                             

III. Qúa trình hình thành và phát triển

 

Hội Cựu chiến binh Trường Đại học Kinh tế Quốc dân được thành lập tháng 4 năm 1995, theo Quyết định số 41-QĐ/TV ngày 25 tháng 4 năm 1995 của BCH Hội CCB Thành phố Hà Nội. Hội CCB Trường Đại học KTQD là một trong những Hội CCB đầu tiên được thành lập trong khối các trường Đại học-Cao đẳng và trung học chuyên nghiệp trong cả nước. Khi thành lập Hội có 54 hội viên, BCH Hội có 7 đồng chí do PGS.TS Nguyễn Quang Thái làm Chủ tịch.

 

Hội CCB Trường đã qua 16 năm xây dựng và phát triển với 3 lần Đại hội, số lượng CCB tham gia ngày càng tăng. Năm 1995 Hội có 54 hội viên, năm 1997 có 75 hội viên, năm 2002 có 111 hội viên, năm 2005 có 113 hội viên và năm 2010 có 120 hội viên. Hiện tại 31 hội viên có học vị Tiến sỹ, trong đó 4 đồng chí là Giáo sư, 17 đồng chí là Phó Giáo sư. Hiện nay Hội tổ chức thành 4 Chi hội: “Chi hội khối Viện, Trung tâm, Khoa, Bộ môn; Chi hội khối Phòng ban; Chi hội Chuyên trách, Trung tâm và các đơn vị phục vụ; Chi hội Trung tâm dịch vụ Hỗ trợ đào tạo”. Ban chấp hành Hội có 9 đồng chí do GS.TS Hoàng Việt làm Chủ tịch.

 

Hội CCB Trường Đại hoc KTQD là tổ chức CCB cơ sở trực thuộc Hội CCB Thành phố Hà Nội và là một tổ chức Chính trị-xã hội trong Nhà trường, có chức năng tập hợp, đoàn kết, động viên các đồng chí CCBtrong Nhà trường phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam, tham gia bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền nhân dân, tham gia tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vào công tác giáo dục thế hệ trẻ trong Nhà trường.

 

Để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội và của các hội viên, ngay từ khi thành lập, Hội CCB Trường đã đề ra 10 nhiệm vụ cụ thể cho tổ chức Hội và hội viên CCB Trường, trong đó các nhiệm vụ chủ yếu là: Phát huy bản chất và truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, sống trong sáng, trách nhiệm và gương mẫu, tích cực thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các nhiệm vụ chuyên môn được giao, tích cực đóng góp ý kiến xây dựng đơn vị, tham gia tích cực và thường xuyên vào công tác giáo dục truyền thống Cách mạng cho thế hệ tre trong trường, tích cực tham gia với tinh thần trách nhiệm cao vào công cuộc đổi mới của Trường, sẵn sàng tham gia các công tác xây dựng và bảo vệ Đảng, bảo vệ Chính quyền.

 

Nhằm thực hiện những nhiệm vụ trên, với điều kiện tổ chức cụ thể của mình, phương thức hoạt động của Hội CCB Trường chủ yếu là gắn việc thực hiện chức năng và nhiệm vụ của Hội, của các hội viên với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và các nhiệm vụ cụ thể hàng ngày của hội viên tại đơn vị công tác của mình, động viên hội viên tham gia với tinh thần trách nhiệm cao và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao tại đơn vị công tác, đồng thời Hội định kỳ tổ chức sinh hoạt chính trị và tư tưởng nội bộ với những hình thức phù hợp như: trao đổi mạn đàm, giao lưu, tham quan các di tích cách mạng nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của Dân tộc, của Quân đội, khơi dậy lòng tự hào và ý thức trách nhiệm của các đồng chí CCB.

 
Hội CCB Trường Đại học KTQD đã tham gia tích cực vào các hoạt động của nhà trường và đã có những đóng góp xứng đáng vào thành tích chung của Nhà trường. Hàng năm 100% hội viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến, nhiều đồng chí được công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua từ cấp cơ sở trở lên, trong những năm qua đã có 1 đồng chí hội viên CCB trường được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, 3 đồng chí được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú. Hội CCB Trường cũng tham gia tích cực và có nhiều đống góp vào các hoạt động của Hội CCB Thành phố Hà Nội, đặc biệt là các phong trào thi đua, đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam… Với những thành tích và đóng góp trên, Hội CCB Trường đã được Hội CCB Thành phố tặng nhiều Bằng khen liên tục nhiều năm về thành tích hoạt động của Hội.